جایزه ::: شارژ 2000 تومانی , به ارزش 2,000 تومان
صندوق جایزه ::: 944 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای مجاهد 4262***917 440 6,059
2 آقای مهدوی 3944***917 350 1,447
3 آقای بحرینی 2540***903 161.7 2,667
4 آقای رزمجو 6168***939 151.7 692
5 آقای غلامی 5249***917 141.7 27
6 آقای رزمجو 2160***901 120 860
7 آقای بنافی 3424***917 70 -2,131
8 مجتبی 4130***939 30 35
9 آقای شهریاری 3221***933 20 681
10 آقای غلامی 3458***917 20 117