جایزه ::: شارژ 1000 تومانی , به ارزش 1,000 تومان
صندوق جایزه ::: 910 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای حسن زاده 4799***937 509 610
2 آقای شفیع زاده 1630***939 350 433
3 آقای غلامی 5249***917 100 5,034
4 آقای شفیع زاده 5345***921 90 7,609
5 آقای عاشوری 1098***916 50 56
6 آقای مهدوی 3944***917 50 3,355