جایزه ::: شارژ 2000 تومانی , به ارزش 2,000 تومان
صندوق جایزه ::: 866 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای بنافی 0076***930 541.5 337
2 آقای رزمجو 2160***901 260 328
3 آقای بحرینی 2540***903 241.7 2,306
4 آقای مهدوی 3944***917 150 382
5 آقای حاج باقری فرد 6027***938 142 0
6 آقای شهریاری 4335***917 110 2,223
7 آقای رزمجو 5302***917 100 7,492
8 آقای بنافی 3424***917 50 7,605
9 خانم شهریاری 7810***937 50 4,323
10 آقای غلامی 5249***917 50 1,133
11 آقای هدایت جو 6151***917 32.7 6,540