جایزه ::: شارژ 2000 تومانی , به ارزش 2,000 تومان
صندوق جایزه ::: 1,247 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای هدایت جو 6151***917 597.8 9,345
2 آقای رزمجو 6168***939 371.7 1,082
3 آقای غلامی 5249***917 190 3,495
4 آقای بنافی 3424***917 50 -2,054