جایزه ::: شارژ 1000 تومانی , به ارزش 1,000 تومان
صندوق جایزه ::: 414 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای مهدوی 3944***917 300 3,646
2 آقای حسن زاده 4799***937 50 814
3 آقای زرین نام 1735***938 50 1,479
4 آقای بنافی 1435***930 10 5,856