جایزه ::: شارژ 1000 تومانی , به ارزش 1,000 تومان
صندوق جایزه ::: 961 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای شفیع زاده 5345***921 665 5,935
2 آقای حیدری 0765***917 218 111
3 آقای حسن زاده 4799***937 169 86
4 آقای غلامی 5249***917 140 4,888
5 آقای زنگنه نژاد 8900***939 40 117