جایزه ::: شارژ 1000 تومانی , به ارزش 1,000 تومان
صندوق جایزه ::: 682 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای شفیع زاده 5345***921 360 7,792
2 آقای حسن زاده 4799***937 350.7 789
3 آقای غلامی 5249***917 140 99
4 آقای مهدوی 3944***917 70 3,442
5 آقای زرین نام 1735***938 50 1,454