جایزه ::: شارژ 1000 تومانی , به ارزش 1,000 تومان
صندوق جایزه ::: 456 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 آقای مجاهد 4262***917 200 6,559
2 آقای رزمجو 5302***917 120 3,648
3 آقای غلامی 5249***917 60 3,583