جایزه ::: شارژ 2000 تومانی , به ارزش 2,000 تومان
صندوق جایزه ::: 905 تومان
!به محض رسیدن موجودی صندوق جایزه به ارزش جایزه ، قرعه کشی انجام می شود
هر 1 امتیاز ، یک بار اسم شما در قرعه کشی می رود . امتیاز بیشتر = شانس بیشتر

افزایش موجودی شما : 0.51% قیمت شارژ
صندوق جایزه : 0.27% قیمت شارژ
سهم معرف شما : 0.21% قیمت شارژ

ردیف نام خانوادگی شماره موبایل امتیاز قرعه کشی موجودی (تومان)
1 خانم رزمجو 9006***917 1175.5 1,068
2 آقای بحرینی 2540***903 201.7 2,584
3 آقای مجاهد 4262***917 200 5,789
4 آقای مهدوی 3944***917 170 1,115
5 آقای بنافی 3424***917 100 2,809
6 آقای رزمجو 6168***939 80 599
7 آقای رزمجو 2160***901 71.8 779
8 آقای رزمجو 5302***917 50 3,484
9 آقای شهریاری 3221***933 20 650